Aangekapte dakkapel

Met een dakkapel veranderd uw zolder snel in een prettige, lichte ruimte die u voortaan kunt gebruiken als werkkamer,. Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de. De dakkapel heeft een plat dak, tenzij in het bouwblok sprake is van aangekapte dakkapellen.

In dat geval moet de dakkapel een aangekapt dak hebben. Welstandsnota dakkapellen Gemeente Dronten. Welstandsnota dakkapellen gemeente Utrecht voor de aanvraag vergunning van.

Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de licht- toetreding te.

Dakkapellen moeten een ondergeschikte toevoeging zijn aan een dakvlak.

Het dakschild is in het midden voorzien van een aangekapte dakkapel met twee enkelruits ramen. De dakkapel wordt gedekt door een lessenaarsdak. Deze adviseerde dat het bouwplan strijdig is met redelijke eisen van welstan mits de aangekapte dakkapel niet vanuit de nok wordt geplaatst. Een dakkapel aan de voorkant is niet in strijd met redelijke eisen van.

De onderstaande criteria voor dakkapellen zijn van toepassing, tenzij er op. Materiaal- en kleurgebruik van kap bij aangekapte dakkapel gelijk aan de kap van . Een dakkapel die buiten deze maatvoeringseisen valt verhoogt de goothoogte. Een dakkapel voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze. Plat dak of, bij een dakhelling groter dan 45° desgewenst een aangekapte. Voor dakkapellen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen is in de.

De criteria voor dakkapellen zijn verruimd. Bij een aangekapte dakkapel: de afstand van de voet dakkapel tot de gootlijn van de dakkapel.