Afstand tengels en panlatten

Panlatten, tengels en folie op hellend dak aanbrengen (tabel 286). Deze latten hebben onderling een gelijke afstand en zorgen voor . Op de tengels komen panlatten van x 32mm om de OHV pannen aan op te hangen.

Bepaling gemiddelde latafstand en dekkende breedte. Wij krijgen van onze klanten regelmatig de vraag welke afmetingen de panlatten moeten hebben, en op welke afstand van elkaar de daklatten en tengels . Dakpannen die gebruikt worden voor het dekken van daken hebben een neus of nok waarmee ze worden opgehangen aan horizontale latten, panlatten van ca . Zij hebben overigens een mal gebruikt om de panlatten op de juiste afstand op de tengels (contrelattage) te slaan. Overigens, ik heb de mail van Ronald anders . Omdat de afstand tussen nok en goot over het algemeen niet groot is, is het.

En op die plek moet ook de panlat, de tengel en het dakbeschot worden . De panlat is dus de horizontale lat waar de dakpan op steunt, de tengellat is de. Plaats de panlatten met een juiste onderlinge afstand zodat de pannen elkaar . De bevestiging van tengels en panlatten dient te voldoen aan de gestelde. Oftewel: De juiste latafstand = (lengte gedrukt + lengte getrokken) : 20.

De dekkende breedte van dakpannen controleer je op dezelfde manier als de latafstand. Gebruik bij voorkeur duurzame panlatten en tengels.

De lengte van het dakschild – dat is de afstand tussen goot en nok – mag in meters niet meer zijn dan de . Men heeft destijds dus alle tengels, panlatten in combinatie met miofol en nieuwe. Zorg ervoor dat de panlatten een juiste onderlinge afstand hebben zodat de dakpannen elkaar goed overlappen. De onderlinge afstand moet zo groot zijn dat de pannen elkaar goed overlappen.

Meestal worden de panlatten op verticale tengels gespijkerd zodat er onder . Dit type dak moet verhoogd worden met mm beneden de panlatten om ventilatie te verkrijgen onder. Dakoppervlak met TOPGREEN volgens beschrijving S. Panlat afmeting minimaal 21xmm (gecalibreerd) bij tengel- of ribafstand tot max.