Arduin persoonlijk plan

GebruikersnaaWachtwoord: VERSIE 4. Het Persoonlijk Plan Cliënten is verplaatst! Het plan bestaat uit drie stappen:.

De POS wordt afgenomen door een persoonlijk regisseur die hierin getraind is. De kleine momenten, zoals een gesprek, persoonlijke aandacht, samen een stukje fietsen of een eindje wandelen, samen knutselen of ‘s avonds een keertje . De jobcoach onderzoekt met jou en eventueel je persoonlijk regisseur, waar je interesse en talenten liggen richting werk. Gezamenlijk wordt een plan gemaakt .

Arduin ondersteunt cliënten en hun netwerk in het deelnemen aan de samenleving én bij het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden. De persoonlijk regisseur legt de wens neer bij het cliëntbureau. De persoonlijk regisseur bespreekt dit plan met de cliënt en zijn familie. Binnen het domein ‘interpersoonlijke relaties’ van het persoonlijk plan is ruimte gemaakt om alle acties ter verbetering en uitbreiding van het persoonlijk netwerk . Persoonlijk plan: het document waarin de afspraken over het zorg- en ondersteuningsarrangement schriftelijk uitgewerkt worden. Het participatieplan wordt in samenwerking met de ouders opgesteld.

Ook kan er vanuit SAM ondersteuning geboden worden bij verpleegtechnische . Persoonlijk Plan en kwaliteit: het. Persoonlijk Plan moet eenvoudiger wat echter niet zo eenvoudig is.

Als het lukt moet eerst een klankbordgroep.