Balkon dichtmaken vergunning

Er zit namelijk een dichtgemaakt balkon en volgens hem mag dat niet. Nu gaat hij het toch dicht maken zonder toestemming wij hebben als. Voor bouw en verbouw is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen bouwvergunning) nodig.

Omgevingsvergunning verleend voor het dichtmaken van het balkon en het plaatsen van een nieuwe pui, Amsterdamseweg 22 Amstelveen. Als u een dakterras of balkon wilt realiseren heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning . U maakt van twee ramen één groot raam, vervangt de openslaande deuren door . Zoeken naar: Vraag: dichtmaken onderkant balkon vergunningsvrij?

NaaWim (datu20-01-2003:11) Hallo allemaal, Ik bewoon een zg. Een overzicht van de veel gestelde vragen over vergunningvrij bouwen is hier onder te vinden. De vragen zijn beantwoord door verschillende partijen zoals de . Voor een aantal bouwwerkzaamheden hebt u altijd een vergunning nodig, bijvoorbeeld voor een dakterras, een dakopbouw, een balkon en een wijziging in de . Moet je eigenlijk een vergunning hebben als je een veranda, serre of aanbouw wilt maken achter je.

Het bouwwerk mag geen dakterras of balkon hebben. Wat kost uitbesteden van vergunningsaanvraag? Nou wil ik het balkon regenwaterdicht maken d. En heb je hiervoor een vergunning nodig?

Een balkon kan de oplossing zijn om een buitenruimte bij je appartement of huis te maken ook al moet je voor de constructie, vergunning en . Aanbouw of opbouw plaatsen klussen; balkon dicht maken. Er zijn vergunningvrij-regels voor gewoon onderhou bijbehorende en andere. Bij het realiseren van een balkon of dakterras kan de privacy van buren in het . Kijk dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

De omgevingsvergunning vervangt de bouwvergunning, monumentenvergunning en kapvergunning. Wilt u gaan bouwen of verbouwen, slopen, kappen of reclame maken? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig . In het geval voor een verbouwing een bouwvergunning nodig is, moet de betreffende. Stel dat een eigenaar bijvoorbeeld een balkon aan zijn appartement wil .