Bestemmingsplan capelle aan den ijssel

Het plan is op juni 20gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan is op februari 20vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan is op juni 20gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Capelle aan den IJssel. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd.

Naam, Gemeente Capelle aan den IJssel. De ontwikkeling Oeverrijk is opgenomen in bestemmingsplan. De terinzagelegging van de verschillende stappen worden in de IJssel- en . Ontwerpbestemmingsplan + ontwerpbe s l uit omgevingsvergunning Bermweg 5. Het bestemmingsplan Kortland heeft betrekking op het plangebied dat ligt in het. IJssel, deze vormt ook de gemeentegrens met Capelle aan den IJssel.

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in . PBP16Rubenssingel-300 Rubenssingel, Capelle aan den IJssel, ontwerp, bestemmingsplan. Plan van Aanpak bestemmingsplan Oostgaarde. Woonvisie Capelle aan den IJssel, Kiezen voor de kwaliteit van wonen (oktober 2007);. Juni20Toelichting bestemmingsplan Schollebos e.

Nota parkeernormen Capelle aan den IJssel Welstandsnota . Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit resultaat vanwege de robots. Kadastrale gegevens: Gemeente Capelle aan den IJssel, Sectie B, Nummer. Bestemming:Bestemmingsplan ‘Capelle –West’, vastgesteld op maart 2014.

Ontwerpbestemmingsplan ‘s-gravenweg-west. De betrokken overheidsinstantie is Gemeente Capelle aan den IJssel en is gevestigd op . Voor de verstedelijking van het gebied Rotterdam en Capelle aan den IJs-. Nieuwerkerk aan den IJssel nog steeds een eigen. Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel e. Gemeente heeft nu een nieuw bestemmingsplan voorgesteld voor “Schollebos en .