Bouwkundige termen gevel

Voor termen in de vestingbouwkunde zie de lijst van vaktermen in de. Dit is de lijst van algemene termen, voor de gebouwen met een plaatje praatje: klik hier. Hilt lage zoldering in de deel ter hoogte van de zijgevels, voor opslag van onder .

Cordonlijst: lijst die in een gevel is aangebracht tussen de verdiepingen. Corinthische orde: rijkste vorm van het . Bouwkundige termen bij een oud huis (klik voor groter; tekening Bart Glück):. Aannemers woordenboek veel gebruikte bouw termen, bouwkundige termen.

Blinde muur Een kopgevel waarin geen kozijnopeningen zijn aangebracht. Bouwkundige termen Nederlands – Engels – Duits – Frans. Travee Een travee is een deel van een gebouw of gevel, dat bepaald wordt door de afstand tussen wee opeenvolgende . Wij geven antwoorden en plaatsen uitleg over de gebruikte termen op deze site.

Vandaar dat wij een lijst met de meest voorkomende technische termen hebben gemaakt. Penant: Gemetselde steunpilaar tussen twee openingen in een gevel. In de bouwkunde verstaat men onder een raam meestal een randwerk dat . Begrippenlijst van bouwkundige termen baluster.

Hier worden bouwkundige, kunst- en architectuurhistorische termen kort.

Geliefd motief voor grafmonumenten, epitafen, altaren, wijzerplaten en geveltoppen. Bouwkundige termen beginnend met de letter: A. Afgeschuinde hoek: een hoek van een gevel of een venster waarbij de punt afgestompt met . Enkele bouwkundige begrippen die gebruikt worden om elementen in. Kruisverband; Latei; Lijstgevel; Middendorpel; Middenstijl; Moerbalk; Muuranker; Muurplaat; Muurstijl; Negge; nokgording; Nokstijl. Actieve gevels zijn gevels die actief reageren op wisselende omstandigheden van het buitenklimaat.

Een intelligente gevel is een actieve gevel waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van natuurlijk ventilatie en duurzame en. Voor een gedetailleerd en geïllustreerd overzicht van bouwkundige termen zie: E. Attiek: verhoging van een gevel boven de kroonlijst waardoor het dak . In de ondergevel vinden we geen sporen van oudere raamopeningen terug. Bouwkundige termen, verklarend woordenboek van de . Bouwkundige woorden en termen bestaande bouw. Bouwen met in de fabriek gemaakte kant-en-klare onderdelen, bijvoorbeeld betonnen gevels, wanden . De op de palen aangebrachte kespen van dennenhout afmeting x cm zijn door de palen niet noemenswaard ingeperst als gevolg van de gevelbelasting. Vlaamse gevels (sys); Vlaamse gevels (dut); dormer (eng); gâble lucarne (fre).

Bron: Bouwkundige termen, Haslinghuis-Janse . Een klimaatgevel is een ‘actieve’ gevel die op een slimme manier gebruikmaakt van daglicht, zonnewarmte en . Op deze pagina vindt u een aantal bouwkundige termen uitgelegd. In de 19de eeuw wordt de lijstgevel heel populair; de kroonlijst is dan meestal niet meer in . In bouwkundige termen betekent een “dove” gevel dat deze geen te openen. Tekenen bouwkundig algemeen onderdeel van bouwkundige benadering van een. Een mm metselwerk voeg op een 1:1geveltekening is ballast. Gebruik waar mogelijk bouwkundige termen, deze zijn in het algemeen beknopter in . Iedereen die reclame aan zijn gevel wil bevestigen, heeft een vergunning nodig.

Tot slot is een begrippenlijst opgenomen met (bouwkundige) termen. Daar staat ook dat de gevel op stilistische gronden wordt toe-. Nog enkele bouwkundige termen: een voluut is een .