Burenrecht ongewenst uitzicht

In het Burgerlijk Wetboek, afdeling Burenrecht is geregeld wat mensen aan hun buren. Ook beschermt de wet buren tegen ongewenst uitzicht en is er precies . Daarbij heeft de voorzieningenrechter geen onderscheid gemaakt tussen ramen, deuren en balkonnen die recht naar voren uitzicht geven op .

Het burenrecht beschermt bijvoorbeeld ook tegen ongewenst uitzicht. Zo mag je geen ramen in je uitbouw maken die uitkijken op de tuin van je buren, waardoor . Ontdek in dit artikel hoe het zit met het burenrecht bij een aanbouw.

Er ontstaat nogal eens verwarring hoe het zit met de regels van uitzicht op andermans. Burenrecht en wetgeving met rechten en plichten. Wat betreft de aanwezigheid van ‘een’ muur: er bestaat geen recht op vrij uitzicht, . De afdeling Burenrecht in het Burgerlijk Wetboek omschrijft de meeste.

Burenrecht is bedoeld voor eigenaars, maar veel van de regels gelden ook voor huurders. Praktische tips en verwijzing naar relevante websites. Wat als er wel een vergunning wordt verstrekt maar het burenrecht daar.