Eisen valbeveiliging

Vanaf hoeveel meter is valbeveiliging verplicht? Kom op het Arboportaal meer te weten over de regelgeving rondom (goede) valbeveiliging. Maatregelen tot valbeveiliging zijn verplicht bij werkzaamheden die op meter of.

Thans voldoen echter veel daken nog niet aan de eisen en er moeten derhalve. Dit is ingedeeld naar onderwerp, waaronder valbeveiliging en persoonlijke beschermingsmiddelen. Er zijn minimale eisen waaraan u als werkgever of . Op daken moet onderhoud worden gepleegd.

Ook wordt nader ingegaan op de eisen die aan randbeveiliging en aan. Wettelijke eisen voor valbeveiliging. Wanneer een dak hoger is dan meter en iemand binnen meter van de rand arbeid moet verrichten, is het volgens de . Uitleg over EN normen voor valbeveiliging en CE markeringen van uw pbm’s.

Valbeveiligingen voor specifieke werkzaamheden – bijvoorbeeld werken op of aan. Met behulp van een programma van eisen verlangt de opdrachtgever een. In dit artikel wordt ingegaan op de eisen en richtlijnen die worden.