Fotosynthese formule

Biologiepagina: fotosynthese in planten. Lees alles over de formule op biologiepagina.

Fotosynthese is een proces waarin lichtenergie wordt gebruikt om koolstofdioxide om te zetten in. De volgende formule geeft dit door middel van kleuren weer: . Of, als je graag de chemische formule wilt weten: C6H12O+ 6O= 6CO+ 6H2O . Fotosynthese de formule: 6CO+ 6H2O + 66CH12O+ 6OKoolstodioxide + waterstof+ zuurstof glucose + zuurstof.

Uitleg over de werking van fotosynthese. Fotosynthese is het proces waarbij planten, onder invloed van zonlicht, water en koolstofdioxide omzetten in glucose . Aan het einde van dit onderdeel kun je: – beschrijven wat fotosynthese is. Fotosynthese is een reactie die plaatsvindt in planten onder invloed van lichtenergie.

Staat voor de formule van Fotosynthese: Water + Koolstofdioxide + Licht = Glucose zuurstof.