Fotosynthese

Fotosynthese is een proces waarin lichtenergie wordt gebruikt om koolstofdioxide om te zetten in koolhydraten, zoals glucose. Fotosynthese in algen en bacteriënHoe werkt de fotosynthese? Hoe werkt de fotosynthese en maakt een plant glucose.

Planten vangen de voor fotosynthese benodigde lichtenergie op met chlorofyl. Planten hebben drie dingen nodig om te leven: licht, water en kooldioxide. Groene planten zijn in staat de fotosynthese uit te voeren.

Fotosynthese kan plaatsvinden in plantencellen met bladgroenkorrels. Fotosynthese is het proces waarmee een plant voedsel en zuurstof maakt. Een plant is het enige levende organisme dat zelf zijn voedsel kan . Planten gebruiken hun bladeren om suikers aan te maken in een licht-afhankelijk proces dat fotosynthese (foto = licht; synthese = aanmaak) genoemd wordt.

Een plant kan stoffen opnemen uit de omgeving. Fotosynthese is het proces waarbij uit anorganische stoffen (levenloze stoffen), een organische stof (levende stof) wordt gemaakt. Alle groene planten zijn voor de mens en de dieren op aarde erg belangrijk, omdat ze voedsel voor ons produceren.

Het maken van glucose (druivensuiker) met lichtenergie is de fotosynthese. Groene planten ademen als ze genoeg.

Proces, waarbij water en koolstofdioxide met behulp van het zonlicht worden omgezet in zuurstof en glucose. Fotosynthese is een vorm van assimilatie, waarbij planten glucose maken met behulp van energie uit het zonlicht. Dit gebeurt in de groene delen van de plant, . We hebben onderzocht welke invloed (zon)licht heeft op de werking van fotosynthese in een blad. We hebben dit gedaan door een blad eerst een geruime tijd . In de tropische kas van de Universiteit Wageningen onderzoeken ze wat planten met al dat opgeslagen zonlicht doen.

Uit kooldioxide (CO2) en water (H20) wordt onder invloed van zonlicht suiker gemaakt (zit in de plant) en komt zuurstof (O2) vrij. Fotosynthese is een proces waarin lichtenergie wordt gebruikt om koolstofdioxide (CO2) om te zetten in koolhydraten, zoals suiker (glucose).