Gording schip

Gording 2) Gording van een in aanbouw zijnd schip 3) Hulpgording 4) Lijst 5) Munt 6) Schuin door de scheepstekening aangebracht snijvlak 7) Tijdelijke . Eén puzzelwoord gevonden voor `Gording van een in aanbouw zijnd schip`. Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr.

Grootspant coëfficiënt: vorm van het schip in een rechthoek over het grootspant. Op de dwarsscheepse spanten zitten verhoogde volle wrangen met gording. Gordingen zijn balken die langs de steigers zitten en ze moeten voorkomen dat schepen die aanleggen onder de steigers kunnen raken.

Gording (bouwkunde), houten balk of ligger aangebracht in de lengterichting van.

Gording (kering), horizontale balk langs palen van een kade of damwand . Gording (dwarshout), dwarshout tot koppeling van de kapbinten. Een lopend touw tot opkorting van een zeil van een schip (gording). Blackorwhite NL Woordenboek – Nederlandse Synoniemen, Nederlands Woordenboek. Marsse-schooten Stenge-wind-reep 2t # Gy-touwen Raaketouw Brassen Boelijns Buik-gording Nok-gording.

Een Schip lang 1, wyd # I ; I I I. Deze spanten zijn waarschijnlijk gesloopt uit afgedankte schepen op de.