Hebel dakplaten

Lager energieverbruik dankzij Hebel dakplaten. Hebel dakplaten zorgen zowel ‘s zomers als ‘s winters voor minder energieverbruik. HEBEL: sterke (bouw)fysische eigenschappen.

Altijd de juiste werkwijze met HEBEL dakplaten. Waarom zijn dakplaten van Hebel zo geschikt voor de utiliteitsbouw? Voor welke vormen van dakbedekking kan ik Hebel dakplaten als basis gebruiken? Twee kenmerken maken de dakplaten van Hebel bijzonder geschikt voor toepassing in verschillende soorten gebouwen: hun uitstekend isolerend vermogen en .

Hebel-dakplaten (in- clusief opleg) in functie van de gewenste dikte, belasting en brandweerstand. Voor niet-vermelde belastingen of . Hebel-dakpla- ten bezitten alle eigenschappen die nodig zijn om performante daken te bouwen. De Hebel-dakplaten combi- neren draagkracht . Met de (brand)veilige, warmte-accumulerende, thermisch isolerende en licht gewicht Hebel dakplaat.

Cellenbeton dakplaten van #Hebel zijn om twee redenen zeer geschikt voor de #utiliteitsbouw. Doordat Hebel dakplaten zorgen voor een constant binnenklimaat, gaan ook de arbeidsprestaties omhoog. Het cellenbeton reguleert de binnentemperatuur en . Hebel-dakplaten bezitten alle eigenschappen die nodig zijn om performante daken te bouwen.

De Hebel-dakplaten combineren draagkracht, lichthei . Hebel-dakplaten – Read more about dakplaten, xella, platen, aircrete, dikte and brandweerstand. Zou je alle architectonische elementen wegdenken, dan was het pand een doorsnee, met grijze sandwichpanelen beklede . HEBEL dakplaten van cellenbeton zijn geschikt als ondergrond voor groendaken. HEBEL wand- en dakplaten toe te passen.

Cellenbeton heeft een uitstekend isolerend vermogen. Dat is uiter- aard een voordeel wanneer . Isolatie, warmteaccumu- latie en optimaal gebruikmaken van invallend zonlicht waren in het ontwerpproces sleutel-. De wanden worden afgewerkt met Silka- skin mortel.

De opbouw van het dak sluit aan bij de gedachte van een jaarrond constante, aangename binnentemperatuur. Hebel dakplaten – weliswaar wit geschilder .