Holdingstructuur

Waardevolle activa, denk aan merknamen, patenten en eventuele reserves kan je onderbrengen in de . De voordelen van een holdingstructuur. Auteur: SRA – Publicatiedatu15-09-2014.

Onderneemt u vanuit één bv, dan zijn alle bedrijfsactiviteiten hierin . In een holdingstructuur hou je de de ondernemingsactiviteiten die worden ontplooit in de werkmaatschappij(en) gescheiden van je waardevolle zaken zoals je . Holdingstructuur Holdingstructuur De holdingstructuur wordt in de praktijk vaak toegepast. Bij de Nederlandse ondernemingsvorm Besloten Vennootschap (BV) wordt regelmatig het woord holding genoemd.

U wilt een onderneming starten en overweegt een holdingstructuur. Lees in dit artikel redenen waarom u GEEN BV moet oprichten. Een holdingstructuur is een verticale relatie tussen ten minste twee besloten vennootschappen (hierna: B.V.).

De vennootschappen staat in verticaal verban . Door het oprichten van een ( Internationale ) Holding Structuur kunnen zakelijke risico’s worden beperkt en grote fiscale voordelen worden . U kunt uw onderneming drijven door middel van een BV. Meestal wordt er een holding-BV en een werk-BV opgericht, maar voor ondernemers werkzaam in een .