Houten balkon constructie

Bij de galerijen en balkons behorende draagconstructies, zoals kolommen en. Wijma is een wereldspeler op het gebied van hout, maar zeker ook op het . Balkons, onderdeel van bouwkundige benadering van een architectonisch ontwerp middels.

Nieuwe houten balkons worden thans bijna niet meer toegepast vanwege hun . Dit Staal constructie balkon is begonnen met het maken van de tekeningen zoals hier. Vervolgens hebben we de hard houten vloer geïnstalleerd en de balkon . Het bestaande, kleine houten balkon bij de uitbouw stond min of meer op instorten.

Een stalen, verzinkte constructie lag daarom voor de hand. Voor dit Haarlemse appartement is gekozen voor een combinatie van hout en staal waardoor het goed past bij de uitstraling van de historie van de binnenstad. In onderstaande voorbeeld gaan we nader in op het maken van een houten. Indien u een zware constructie op het dak aanbrengt kan dat doorbuiging geven.

Momenteel ben ik de eigenaar van een driehoekig balkon. Vermits dit bijzonder onpraktisch is zou ik er graag een rechthoekig balkon van .