Houten gevel detail

Vele houtsoorten zijn bruikbaar voor de toepassing gevelbekleding. Houten gevelbekleding onderdeel van bouwkundige benadering van een architectonisch ontwerp middels detail uitgangspunten, bouwmethodiek enĀ . Gevels zijn op verschillende manieren te bekleden.

Houten gevelbekleding wordt aangebracht op een stijl- en regelwerk met een doorsnede van. Ten slotte zijn de details van doorslaggevend belang voor een duurzaam en fraai resultaat. Bij het aanbrengen van de houten gevelbekleding spelen de volgende.

Massief houten gevelbekledingen zie je steeds vaker verschijnen in het straatbeeld.

Hoe detaileer je deze en hoe breng je de bekleding op de juiste wijze aan? Een bekleding van massief hout is opgebouwd uit geprofileerde, meestal. B (BRL 41’Houten en houtachtige gevelbekledingssystemen’). Mij valt die ontmoeting vaak het meest op. Waarschijnlijk omdat daar details te vinden zijn.

Een hoek bij een houten gevel kun je op veel manieren oplossen. De gevelbekledingsdelen vervaardigen wij uit standaard houtmaten. Voorbeelddetails ontmoetingen verticaal aangebrachte delen.