Ladders en trappen veiligheid

Het A-blad Ladders en trappen bevat aanbevelingen om het werken op hoogte op. Deze toolbox geeft informatie over de gevaren die zich voordoen bij het werken op een ladder of trap en wanneer een ladder of trap wel of niet mag worden . Er gebeuren nog veel ongelukken met ladders, trappen op kleinere bouwlocaties.

Dit blijkt uit in 20uitgevoerde controles door de Inspectie . Deze norm geeft aanvullende eisen voor ladders en trappen. Het veiligheidsniveau zoals voorgeschreven in EN 1is lager dan geëist in het Besluit . Arbowet, Arbobesluit, Arbocatalogi en A-blad Ladders en Trappen.

Norm EN 131: biedt voor Nederland onvoldoende veiligheidsniveau. De EN 1is de Europese norm voor ladders, vouwladders en trappen. Deze norm biedt in Nederland niet voldoende veiligheidsniveau. Een mobiele steiger, ladder of trap zijn immers. Wetgeving ladders en trappen en rolsteigers.

Veiligheid van arbeidsmiddelen is geregeld in de arbeidsomstandighedenwetgeving. Een ladder of trap moet je ook als vluchtweg kunnen gebruiken. Als je horizontaal meer dan m moet lopen om in veiligheid te komen, dan moeten er .