Lambda waarde riet

Alles over de R, Rc en isolatiewaarde van een rieten dak. Een rieten dak aangebracht op een gesloten constructie heeft een R waarde van 5. Het gewicht van een vierkante meter rietdak van 30cm dikte is ± kg.

De warmtegeleidingscoëfficient (de lambda-waarde) van riet is 0 . Info over riet, riet teelt en riet handel.

Hoe lager de λ-waarde, des te beter het materiaal isoleert, dus hoe groter de isolatiewaarde. Bouwmaterialen (SBR); Metalen; Baksteen; Mortelvoegen; Bepleisteringen; Metselwerk inclusief voegen; Begroeide daken . Dat betekent niet dat materialen met een lage lambda-waarde altijd beter. Wat is het K-peil, een U-waarde, de Lambda-waarde van een materiaal, de R-waarde en hoe u deze kunt berekenen. Wat zijn koudebruggen of bouwknopen.

Rietdekkersbedrijf De WIlde maakt enkel en alleen gebruik van natuurlijk riet. In Nederlan met van huis uit veel water en dus veel riet langs de oevers, is het. Geen lekkage en schimmel door mos en algen meer.

Een waardevaste investering voor uw woning, dat is Novariet.

Deze ideale combinatie is mogelijk met Patentriet. Met Patentriet, oftewel kunststof riet, ervaart u een dak met een hoge isolatiewaarde en zijn de kosten voor . Ook bij renovatie van rieten daken worden onze produkten veelvuldig toegepast. VoRa Trading neem afstand van deze vergelijkbare R-waarde in de . Uit onderzoek blijkt dat stro een lambdawaarde van 0. Een normaal pannendak van onder af isoleren met riet of stro werd vroeger wel . Overigens qua lambdawaarde ontlopen de meeste natuurlijke materialen. De isolatiewaarde, R, is afhankelijk van de dikte van het materiaal: R = d. Ten behoeve van natuur- en kunstriet is Unidek Aero Riet ontwikkeld.

U kunt een uitgebreider overzicht van de Unidek Aero toepassingsgebieden vinden in de . De lambda-waarde is te vergelijken met die van minerale wollen. Riet dankt zijn goede isolatiewaarde aan de grote hoeveelheid lucht tussen de stengels die .