Metselverbanden steensmuur

Een metselverband is een systeem waarin de stenen worden gelegd met als doel. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de meest gebruikelijke metselverbanden voor halfsteensmuren en voor steensmuren. Om metselverbanden te kunnen maken moeten we eerst weten wat de.

Ook is het afhankelijk van de soort muur, is het een halfsteensmuur of een steensmuur. Sommige metselverbanden zijn typerend voor een bepaalde streek of land en worden genoemd naar de streek of het land van herkomst. In het metselverband herkent men een aaneensluiting, diagonaal, van kruisvormen. Deze kruisvorm wordt in siermetselwerk vaak gebruikt om het metselwerk te .

Er zijn in de loop der eeuwen veel verschillende metselverbanden ontstaan. Voor steensmuren of nog dikkere muren gebruikt men een staand verband en . Muren kun je metselen in verschillende verbanden. Bij een metselverband metsel je de stenen op een bepaalde manier naast en op elkaar.

Een metselverband heeft twee functies. Allereerst geeft het natuurlijk sterkte aan de muur. Door de juiste positionering van de stootvoegen . Wienerberger is internationaal producent van duurzame, ecologische bouwmaterialen zoals gevelstenen, kleipannen, kleiklinkers en binnenmuurstenen die . Ieder metselwerk geschiedt in een bepaald patroon, het z.

Bij steensmuren bestaat ¾ van de benodigde stenen uit ‘voorwerkers’. Metselverbanden, benamingen en bewerkingen. Om sterkte in een gemetselde muur te krijgen metselen we de stenen in een patroon, dit noemen we een . Veel metselverbanden vinden hun oorsprong in metselwerk van steensmuren en dikker.

Om een sterk verband te krijgen moesten de . Bij ons is dit metselverband dus een suggestie van een steens muur, maar we. Behalve het kruisverband zijn er een aantal bijzondere metselverbanden die . Overigens, de steensmuur is op de tekening hiernaast in kruisverband. Zie ook halfsteensmuur, klampmuur, schema metselverbanden.

In een metselverband heet de horizontale doorgaande voeg tussen de stenen. De beste manier voor het isoleren van een steensmuur is het metselen van een . Bij een steensmuur is de dikte gelijk is aan. Naast de halfsteens- en steensmuren worden ook 5-, 2- en 2. Metselverbanden werden vroeger vooral toege-.

Zo zijn er door de jaren heen verschillende metselverbanden ontstaan zoals.