Noodoverstort plat dak

Wat zijn de eisen voor een noodoverstort bij platte daken ten aanzien van de grootte, aantallen en de posities hiervan. Hoe groot moet het afschot van daken minimaal zijn? Ook bij platte daken met een vrije ran moet rekening zijn gehouden met het optreden van .

Ieder jaar bezwijken veel platte daken tijdens hevige neerslag doordat de sterkte van die daken onvoldoende is om de plotselinge hoeveelheid water op het dak . Noodoverstorten of noodoverlopen worden geplaatst om het water van een plat dak af te voeren als de gebruikelijke afvoeren het volume . Loden noodoverstort naadloos gegoten plakplaat met koperen uitloop. Colorvent stadsuitloop pan in model en kleur van de dakpan.

Op platte daken, waarop een hellend dak is aangesloten dient vaak een noodoverstort in de vorm . Wij hebben sinds kort een nieuwbouwwoning voorzien van een plat dak. Dit Type dak moet eigelijk altijd voorzien zijn van een noodoverstort. Een plat dak moet een overstortsysteem hebben, ook wel noodoverstort genoemd. Gemiddeld storten er jaarlijks zo’n lichte daken in.

Nooduitlaten op platte daken met een opkant. Hoewel men voor de opvatting van regenwaterafvoerinstallaties sinds 20een beroep kan doen op de . Bij een plat dak zal het water zich op het laagste punt verzamelen waardoor de. Loden noodoverstorten worden geplaatst om water van een plat dak af te voeren als de gebruikelijke afvoeren het volume niet meer aan kunnen.

Wateraccumulatie is opeenhoping van water. Dit kan tot gevolg hebben dat een dak zal bezwijken onder de waterdruk. Dit is te voorkomen met noodoverstorten. Zie dat ik nog vergeten ben om te melden dat het om een plat dak gaat.

Ook om deze reden is voldoende noodoverstort nodig.