Omgevingsloket

Het loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning. Ga door naar Omgevingsloket online (OLO) Direct hulp bij uw aanvraag voor omgevingsvergunning of melding. Met Omgevingsloket online kunt u digitaal vergunningaanvragen indienen en behandelen. InfoMil biedt voor bevoegd gezag informatie en tips voor het werken . Gaat u bouwen, verbouwen of slopen?

Wilt u reclame maken op uw bedrijfspand? Of wilt u tijdelijk een steiger op de openbare weg .

U vraag dan een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online. Als er volgens de Wet Natuurbescherming een ontheffing nodig is, of er is wettelijk . Wie zijn woning of zijn bedrijf wil (ver)bouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen, kan verschillende vergunningen met één . Indien u vergunningplichtig bent kunt u via deze website het aanvraagformulier samenstellen en . Voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater kunt u de vergunningencheck niet gebruiken. Bepaal dan via het omgevingsloket welke regels gelden. Voor bouwen, verbouwen, slopen en bomen kappen heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Vraag een vergunning aan via omgevingsloket.

Omgevingsloket voor online vergunning aanvraag.

Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig. Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Via het onderdeel ‘vergunningcheck’ op het Omgevingsloket Online kunt u nagaan of een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen nodig is. Omgevingsloket online gaat over op “EH2” per april 20Met ingang van april 20hebben alle. Op de website vindt u daarnaast uitgebreide informatie . Nadat u online het aanvraagformulier heeft . Deze deelsite gaat over de toepassing zelf.

Tijdens de overgangsperiode, tussen februari 20en juni 201 zullen er twee loketten naast . De gemeente Laarbeek kan ondernemers van dienst zijn als het gaat om ruimtebehoefte, inrichting openbare ruimte, planologische . Wie wil bouwen of verbouwen of anderzins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Vraag een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket online (omgevingsloket.nl). Met het Omgevingsloket Online kunt u achterhalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft en deze aanvragen.

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket online. Met Omgevingsloket online kunt u digitaal een aanvraag of melding doen voor omgevings- en watervergunningen. De overheid kan met Omgevingsloket online . Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig.

Deze vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket online. Alvorens er een koppelprofiel met het omgevingsloket ingericht kan worden heeft u een (test)account nodig van het Omgevingsloket. In het omgevingsloket kunt u digitaal een aanvraag of melding doen voor omgevingsvergunningen en watervergunningen.