Onderwijskoepels

Scholen in Vlaanderen kunnen worden georganiseerd door de overheid of door privé-organisaties. Er bestaan onderwijsnetten en meerdere onderwijskoepels. Binnen elk net zijn er of meer onderwijskoepels.

Elke onderwijskoepel beschikt ook over eigen pedagogische begeleiders (externe website). OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. De provinciescholen hebben de Provinciebesturen als inrichtende macht en vormen samen de onderwijskoepel Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV).

Hieronder vind je een betekenis van het woord Onderwijskoepel Je kunt ook zelf een definitie van Onderwijskoepel toevoegen.

Vanuit praktische overwegingen bundelen een aantal schoolbesturen hun krachten en vormen zo een onderwijskoepel. Men kan ze zien als verenigingen of . De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van onderwijskoepel Movare (scholen in Zuid-Limburg) heeft het vertrouwen in . Wim-Jan Renkema wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van onderwijskoepels De Basis en Primus. Renkema volgt Teunis Wagenaar van De Basis en Wilma . De onderwijskoepels zijn niet tegen het gebruik van smartphones in de lessen.

Het katholiek onderwijs laat de keuze aan de scholen en de . Het felbevochten akkoord over het secundair onderwijs levert nauwelijks winnaars op. Na jarenlang verzet blijft er weinig over van de .

Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de financiële misstanden bij onderwijskoepel Amarantis. De onderwijsnetten geven Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CDV) unisono een niet mis te verstane boodschap: komt de hervorming van de . Eindtermen, ontwikkelingsdoelen en uitgangspunten zoals samengesteld door de onderwijskoepels Vooraleer we ingaan op de leerplannen wiskunde willen . De katholieke onderwijskoepel VSKO en GO! Vlaamse gemeenschapsonderwijs, geven aan hun scholen niet het advies om hun . Overlegplatform Als OKO zijn wij een overlegplatform waar de kleinere koepels van het vrij gesubsidieerd onderwijs elkaar ontmoeten met . Om die deadline te halen moet volgens de onderwijskoepels binnen enkele weken een finaal akkoord over de hervorming van de tweede en .