Oude polissen

Om het u gemakkelijk te maken met uw speurtocht naar uw oude polissen kunt u op deze site een lijst vinden van verzekeringsmaatschappijen die vroeger . Als er oude uitvaartpolissen zijn maar de desbetreffende verzekeraar bestaat niet meer dan zijn de polissen meestal ondergebracht bij de rechtsopvolgers, . Links ziet u namen van oude polissen en rechts de nieuwe naam.

Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen. AM Levensverzekering (Rotterdam). Polissen van maatschappijen die niet meer bestaan.

De helpdesk slapende polissen die het Verbond van Verzekeraars in de.

Hoewel het bij oude polissen vaak om bescheiden bedragen gaat, . Het Verbond van Verzekeraars heeft een zoekservice voor polissen in het. Je kan het polisblad van de overledene niet meer vinden of je vindt een hele oude. U heeft een levensverzekeringspolis (gevonden) … Soms is die al lang geleden afgesloten, misschien zelfs destijds door uw ouders, . Die polissen vertegenwoordigen tegenwoordig nog steeds een waarde en dat.

Hij diende bij Delta Lloyd een verzoek tot uitbetaling van de oude polis in. Als u een polis heeft bij een uitvaartverzekeraar die niet meer bestaat geldt er een procedure die misverstanden voorkomt. Het gaat niet om het geld maar wat doen ze met oude polissen, zo maar weg . Waar kan ik polis uit 19verzilveren?

Waarde zeer oude levensverzekering – notaris – notaris. Echter, wij kwamen een drietal polissen tegen van 19! Oude verzekeraars: Herhaaldelijk wordt er gezocht naar een mogelijk niet meer bestaande verzekeringsmaatschappij. Onderstaand treft u een opsomming . Overigens heb ik zelf ook nog wat van die oude polissen, die dan weer door mijn ouders voor mij zijn afgesloten.

Voor de (rechts)opvolgers van niet meer bestaande verzekeraars en andere vragen, kun je contact opnemen met de Informatiedesk van de Nederlandsche . Begin dit jaar plaatste AM een oproep waarin verzamelaars van oude polissen werden aangespoord zich te melden, zodat mogelijk via AM een platform kan . Heeft u nog een oude polis en wilt u weten bij welke huidige verzekeraar u moet. Bekijk dan ‘Oude polissen levensverzekeraars en begrafenisfondsen’, op de . Aan de Ontslapenen gewijd (Bergen op Zoom 1846). Aan de Ontslapenen gewijd (Breda 1848).

De polis van een levensverzekering, overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering heb je pas nodig bij een overlijden.