Patyna zorg

Patyna is een gespecialiseerde organisatie voor ouderenzorg in Friesland. Zorgorganisaties Plantein en Tellens fuseren per januari. De nieuwe naam voor de organisatie wordt Patyna.

Bekijk de informatie en lees de waarderingen over Patyna. Er zijn 3waarderingen met een gemiddeld cijfer van geplaatst. Bekijk de informatie en lees de waarderingen over Patyna, locatie De Ielânen in Sneek.

Er zijn waarderingen met een gemiddeld cijfer van geplaatst.

Bekijk de informatie en lees de waarderingen over Patyna, locatie Flecke in Joure. Er zijn waarderingen met een gemiddeld cijfer van geplaatst. Bekijk de informatie en lees de waarderingen over Patyna, locatie Bloemkamp in Bolsward. Er zijn waarderingen met een gemiddeld cijfer van geplaatst.

Terug naar website Zorggroep Tellens. Dit is het intranet van Tellens, dat tijdelijk nog wordt gebruikt voor Patyna. Zodra we een gezamenlijk intranet voor .