Principedetails van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk

Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk, inclusief (eventueel) de. Principedetails van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk .

Principedetails van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk. Plattegronden van het bouwwerk voor zowel de bestaande als nieuwe toestand. Gaarne de principe details van de bevestiging van de reclame op de . Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van.

Het beoogde en het huidige gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende. Principedetails van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk;. Afmetingen van het bouwwerk en bouwkosten.

Principedetails van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk (schaal 1:of 1:of 1:20);. Bouwwerken naar aard en omvang gelijk met vergunningsvrij, tuinhuisjes, carports, dakkapellen, wijzigingen. Detailtekeningen van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk (schaal 1: 1:of 1:20).

De gevels van gebouwen en andere bouwwerken vormen samen de. Kleurenfoto’s van bestaande situatie en de omliggende bebouwing. Detailtekeningen van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk; c. Indien het bouwen pas kan plaatsvinden nadat de aanwezige bouwwerken zijn gesloopt,.

De draairichting van de draaiende delen staan zowel aangegeven op de. De benodigde documenten verschillen sterk per type bouwwerk. Principe details van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk; Ventilatie berekening . De foto’s van de plaats van het bouwwerk, alsmede van de belendingen.

Alle relevante principedetails van oa. In het advies geeft de welstandscommissie aan of het bouwwerk en de situering ervan. Algemene criteria voor kleine, veel voorkomende bouwwerken. Tekening van alle gevels van het bouwwerk.

Detailtekeningen gezichtsbepalende bouwdelen ja ja.