Remchute en nonchute

Een remchute is een zelf terug spoelend afdaalapparaat waarvan de kabellengte of 40. Bij een val remt de non-chute eerst de val af en blokkeert daarna. De rem-chute kan met een harnas-gordel worden uitgerust.

Valbeveiliging moet je van te voren regelen! Valbeveiligingsapparaat vanglijn in terugspoelapparaat. Noem twee voorbeelden van systemen die de val opvangen.

Valbeveiliging: gebruik altijd een harnasgordel.

Bij een vast verankeringspunt kan de vanglijn bevestigd worden aan een remchute of een non-chute. Beiden zijn uitgerust met een oprolmechanisme dat er . De non-chute wordt gebruikt in combinatie met een harnasgordel.

Kolom 2; alinea 1; pt 20 Alinea 1; pt Wijzigen: bewaar een remchute en een nonchute valopvangsysteem altijd in…. Valstopapparaten (non-chute) met een trommel welke opgehangen wordt boven het hoofd van de klimmer. Door de staalkabel of band krijgt de klimmer een . Een harnas gordel omdoen als je op hoogte werkt. Een rem-chute gebruiken bij de harnas gordel. De remchute en de non-chute moeten in dozen op een droge plaats worden opgeslagen.

Wie op een dak moet werken staat meestal . Een remchute is een zelf terug spoelend afdaalapparaat waarvan de. EN: drag (para)chute NL: remparachute of stuurparachute; EN: roll down the chute NL: het vliegtuig laten ‘vallen’ in de . Non-chute (blokkeerapparaat) + harnasgordel. Remchute (afdaalapparaat) + harnasgordel.

Een remchute en een non-chute zijn allebei valbeveiligingsapparaten. Een non-chute is een afdaalapparaat en een remchute niet.