Rooilijn hoekwoning

Dit is regelmatig het geval bij hoekwoningen. Er is dan bijvoorbeeld één rooilijn die de ligging van de weg voor de voorgevel van de woning volgt en één rooilijn . Is de rooilijn altijd de afscheiding met de buren of de gemeente.

Plaatsen tuinhuisje aan zijkant van. Een hoekwoning kan twee voorgevelrooilijnen hebben, omdat het perceel aan twee. Volgens mij heeft het iets te maken met de rooilijn.

Wij wonen op een hoekwoning in het buitengebied.

De weg aan de zuidkant is de doorgaande weg en heeft de naam van ons huisadres. Voor de hoogte van een erfafscheiding is de zogenaamde. Een hoekwoning kan twee voorgevelrooilijnen hebben, omdat het perceel aan twee . Meter achter de voorgevel (rooilijn) begint het gebied voor vergunningsvrije bouwwerken. De wetgever noemt dit “achtererf Gebied”. Bij hoekwoningen kan bijvoorbeeld het bestemmingsplan wel bepalen dat er twee voorgevelrooilijnen zijn.

Dit is iets anders dan de rooilijnen zoals bedoeld bij vergunningsvrij bouwen. Onze buren (hun woning is een hoekwoning) hebben een . Er is gekozen om de rooilijn niet vast te leggen maar een bandbreedte aan te houden.

Een hoekwoning heeft altijd een kap waarmee de hoeksituatie wordt.