Sociaal fonds particuliere beveiliging

Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging. Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging, opgericht door cao-partijen, werkt voor beveiligers en beveiligingsbedrijven. VGZ een nieuwe zorgcollectiviteit tot stand gebracht, met hoge premiekortingen voor werkgevers en medewerkers in de Beveiligingsbranche.

Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) houdt zich bezig met de uitvoering van alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken die sociale partners met elkaar . SFCB: Sociaal Fonds CAO Beveiliging. Sinds 19is het SFCB als sociaal werkgevers- en werknemersfonds verbonden aan de cao voor de . De statutaire naam is Stichting Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (hierna: SFPB).

De stichting is statutair gevestigd te Gorinchem. Collectieve arbeidsovereenkomst Particuliere Beveiliging. Collectieve arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds en Opleidingsfonds Particuliere.

Het betreft het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) en Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB). Complete informatie over de CAO particuliere beveiliging. CAO-teksten, salarissen, pensioenen. Premie 20pensioenfonds particuliere beveiliging .