Sociale kaart betekenis

De Sociale kaart is een digitale wegwijzer, voor burgers en professionals, met informatie over formele en informele organisaties en activiteiten rond wonen, zorg . Lichamelijke gezondheidszorg: Dringende medische hulpverlening, . Hieronder vind je een betekenis van het woord sociale kaart Je kunt ook zelf een definitie van sociale kaart toevoegen.

Een sociale kaart brengt diverse hulpverleningsinstanties in beeld. Een sociale kaart bestrijkt een afgebakend gebied. Een sociale kaart kan daarbij helpen. Zo’n sociale kaart geeft een overzicht van instellingen op het gebied van zorg, welzijn en hulpverlening bij jouw in de . DiSK staat voor Digitale Sociale Kaart en is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente en regio. DiSK staat voor Digitale Sociale Kaart, een gebruiksvriendelijke catalogus op het gebied van zorg, welzijn, wonen, sociale activering, inkomen, opleiding en . In de sociale kaart vindt u adressen van organisaties die een betekenis kunnen bieden in het ondersteunen van u of uw cliënt op tal van terreinnen, zoals . Informatie over het nut van een sociale kaart voor uw gemeente.

Het buurtteam, het wijkplein en Steunpunt mantelzorg Divers kunnen hierin van betekenis zijn door informatie te geven, en praktische en . Het overzicht van instellingen en hun belangrijkste voorwaarden en diensten heet de sociale kaart. Beschrijving van religieuze organisaties en hun maatschappelijke activiteiten. De maatschappelijke betekenis van religieuze . In deze Sociale Kaart Mantelzorgondersteuning staan vele organisaties vermeld die op het gebied van mantelzorgondersteuning van betekenis kunnen zijn.

Breng je andere organisaties ook in beel bijvoorbeeld in een sociale kaart? Het doel van deze opdracht is dat je de juiste betekenis van de begrippen uit dit .