Spuwer dak

Spuwers overstorten noodoverstorten maatwerk Diverse materialen mogelijk. In Nederland dient elk dak een noodafvoer voor hemelwater te hebben. Kleine Lood Koper Spuwers op voorraad bij de Firma Keromat.

Diverse maatvoeringen te verkrijgen. Specials zijn op aanvraag leverbaar. Hoe groot moet het afschot van daken minimaal zijn? In de regel noemt men een voorziening een spuwer als deze uitsluitend een waarschuwende functie .

Deze nieuwe tegelbladvanger zorgt door ingebouwde spuwers ook bij extreem weer met intensieve regenbuien voor vrije afvoer van regenwater van het dak . Spuwers worden doorgaans op een aanzienlijke afstand van de normale dakwaterafvoer in de dakopstand aangebracht. TV 2: Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes. Ondanks het feit dat spuwers (zie afbeelding 23) architecturaal in het ontwerp voorzien .