Stalton latei oplegging

Een Staltonlatei is een geprefabriceerde latei in voorgespannen beton, met een. Opleggingen: x cm voor vrije overspanning tot m en x cm voor . Een Staltonlatei wordt uitsluitend als composiet latei gebruikt.

Een composiet latei bestaat uit een geprefabriceerd element (de Staltonlatei) en een element dat . Ook mogen binnen de volledige lateilengte (dagmaat + 2x oplegging) geen dilataties . Verwerkingsvoorschriften in praktijk slecht vertaald. De oplegging van lateien in kalkzandsteenwanden wordt nog te vaak verkeerd uitgevoerd.

Onze muur waar we een opening in willen maken heeft . Kan ik hier beter een stalton of beton latei toepassen. In het midden tussen de deuren kan ik de latei-en dus 10cm opleggen. Met of zonder waterhol, zie matrix. Geprefabriceerde Stalton lateien zijn lange elementen uit gebakken aarde opgevuld met beton en voorzien van wapeningsstaven. Oplegging op indrukbaar vilt geeft het risico van scheuren in de gevel boven de latei.

Bij toepassing van oplegvilt dient men te kiezen voor staalvilt, in overleg . Latei opleggen: minimaal 10cm, maar beter is cm. Heeft u een doorgang van 100cm, neem dan oplegging. U kiest dan voor deze 140cm latei . Een latei is een draagconstructie die dient om belastingen boven wanddoorbrekingen over te brengen op de gedeelten van de wand naast deze . De latei in het buitenmetselwerk kan een dragend L-lijn of een prefab beton latei zijn. Bij overspanningen (dagmaat) tot 2mm moet de oplegging minimaal . Als u een doorgang heeft van 1cm, neem dan een oplegging van + cm. U kiest in deze situatie voor deze 140cm latei.

Geprefabriceerde voorgespannen baksteenlatei (Stalton-latei). Soms komt de staltonlatei in het schone werk.