Tautologie

Een tautologie – afkomstig van het Griekse woord ταυτολογία, van tautos (hetzelfde) en logos (woord) – is het benadrukken van een woord met een ander woord . Met een tautologie zeg je twee keer hetzelfde met verschillende woorden. Deze woorden behoren tot dezelfde woordsoort.

Als je een tautologie gebruikt, moet . Een tautologie noemt het begrip of denkbeeld tweemaal of meerdere malen; voorbeelden: enkel en alleen, blij en verheug pais en vree. Een tautologie is een combinatie van woorden die (bijna) hetzelfde uitdrukken en elkaar in principe kunnen vervangen. Veel mensen kennen ze wel: stijlfiguren.

Op de middelbare school wordt er mee gesmeten en gegooid. Vooral het pleonasme en de tautologie . De termen pleonasme en tautologie slaan op het gebruiken van meer woorden dan noodzakelijk. In feite zeg je twee keer hetzelfde.

Uitleg, betekenis en voorbeelden van een tautologie, een stijlfiguur, opgesteld door Gedachten-Gedichten. Bij tautologieën wordt met een woord een ander . Je zegt twee keer hetzelfde met verschillende woorden. De woorden betekenen ongeveer hetzelfde en behoren tot dezelfde woordsoort.

Als je twee keer hetzelfde uitdrukt door middel van twee gelijksoortige woorden, of een zelfstandig naamwoord en een werkwoor dan gebruik je een tautologie . De termen pleonasme en tautologie hebben allebei betrekking op het gebruiken van meer woorden dan noodzakelijk is. Een tautologie is een herhaling van een woord of uitdrukking door hetzelfde woord of uitdrukking, of door een synoniem woord of een synonieme uitdrukking. Bij zowel een pleonasme als een tautologie zeg je twee keer hetzelfde. Meestal worden ze gezien als taalfouten, maar niet altijd. Bron ShutterstockTautologie en pleonasme gaan beide over een foutieve herhaling.

Hierbij worden meerdere woorden gebruikt die in feite . De foutieve herhaling: De letterlijke foutieve herhaling. Dat wil zeggen dat je een of meer woorden letterlijk herhaalt. Ik wilde nu graag verder met de stijlfiguren en wel de tautologie en het pleonasme.

Stijlmiddelen of stijlfiguren zijn taalconstructies waarmee je . In ons taalgebruik maken we ook gebruik van stijlfiguren om zaken net wat sterker aan te zetten.