Toolbox ladders en trappen

Deze toolbox geeft informatie over de gevaren die zich voordoen bij het werken op een ladder of trap en wanneer een ladder of trap wel of niet mag worden . Toolbox Werken met ladders en trappen.

De werkgever moet volgens de Arbowet werknemers doeltreffend voorlichten over het werk in relatie tot . Toolbox: Veilig werken met trappen en ladders. Er gebeuren nog veel ongelukken met ladders, trappen op kleinere bouwlocaties. Veilig werken met ladders en trappen.

Commissie Ladders en Rolsteigers VSB. Het doel van de bespreking van ladders en trappen is het voorkomen van ongevallen met ladders. Ladders en trappen mogen alleen worden gebruikt op de wijze en voor het doel waarvoor ze.

Zie ook de SBD-toolbox: Werken met ladders . Dit artikel bevat een PowerPoint-presentatie van een toolbox over veilig werken met ladders en trappen. U kunt het bestand downloaden en zo . Voor het werken met een ladder is geen Taak Risico Analyse (TRA) nodig. Als u zich houdt aan onderstaande instructie is de veiligheid voor .