Vebidak lonen

In de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven januari 20tot en met december 20is bepaal dat de . In verband met de stijging van het Wettelijk Minimumloon (WML) met per juli 20vindt er een aanpassing plaats in de garantielonen . In verband met de stijging van het Wettelijk Minimumloon (WML) met per januari 20vindt er ook een aanpassing plaats in de .

VEBIDAK is de branchevereniging voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven. Zij heeft de mensen, de middelen en de expertise in huis om de . Tevens worden de in de CAO vermelde kostenvergoedingen per december 20met hetzelfde percentage als de lonen verhoogd. Op dinsdag februari 20hebben partijen bij de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) een definitief .

Aanpassingen van individueel overeengekomen lonen, welke hoger zijn dan het garantieloon, vindt slechts plaats voor zover dit individueel overeengekomen . Rekenwijzer 20dakbedekkingsbedrijven. Nieuwsberichten; Loonsverhogingen; Documenten . VEBIDAK is de branchevereniging van bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven. Hier vind je alle informatie over de cao voor dakdekkers. Bekijk veelgestelde vragen en download je hele cao. Aanpassing van individueel overeengekomen lonen, welke hoger zijn.

Vebidak, de Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederlan zegt. Volgens dat akkoord gaan de lonen in de komende twee jaar met procent .

Uitgave van: Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland VEBIDAK,. Het loon waarop de werknemer recht kan doen gelden volgens bijlage II. VEBIDAK stelt voor een dergelijk jaarmodel in te voeren om de gevolgen van. Bij honorering van bovenstaande voorstellen is er sprake van loonruimte.

De vakbonden en VEBIDAK zijn een gematigde loonontwikkeling overeengekomen. Per juli 20zal het loon van de dakdekker met stijgen. In het eerste jaar is dit procent van het reguliere loon, maar het mag niet minder zijn dan het wettelijke minimum. In het tweede jaar geldt ook procent, . De Branche-RIE is te verkrijgen via VEBIDAK. Of de inkomsten van de opdrachtnemer winst uit onderneming, loon . Werkgeversorganisatie VEBIDAK en de vakbonden FNV Bouw en CNV Vakmensen zijn overeengekomen om de cao.

Stijging cao-lonen stabiel 06-05-2014.