Veilig werken op platte daken

Dat geldt ook voor het werken op een plat dak. Veilig werken op plat dak: lees in dit blog hoe je dat het beste kunt doen en hoe valbeveiliging hierin een rol speelt. Tijdens het werken op platte daken is er een aantal gevaren waarmee men reke- ning moet .

Platte daken tot meter hoogte mogen in beginsel met een staande ladder worden. Zowel langs de looproute als in het veilige werkgebied moet met borden . A-blad en Arbocatalogus Platte daken. Tot 20kenden we het A-blad Platte daken.

Hierin staan afspraken en aanbevelingen om in de platte dakenbranche te . Model branche RIE Platte Daken. Werken op daken is een gevaarlijke activiteit, zo blijkt keer op keer. Bij het werken op platte daken is het dus belangrijk om valgevaar te voorkomen.

In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk. AANGELIJND WERKEN OP PLATTE DAKEN bij kortdurende werkzaamheden. U wilt meer weten over valbeveiliging op platte daken? DEEL III Werken op hoogte op daken, bordessen en werkvloeren.

Toepassing is op vrijwel iedere plat dak mogelijk.

Een dak moet op veilige wijze bereikbaar zijn, hetzij intern, bijvoorbeeld via een. Bij het werken op ‘platte daken’ met een mogelijke valhoogte van m of . Er kan dan ook worden volstaan door met een leeflijn te werken. Werken op hoogte brengt risico’s met zich mee. Er gelden verschillende risico’s bij het werken op hoogte.

Met nieuwe app Dakpaspoort veilig het dak op. De sociale partners in de plattedakenbranche hebben het Dakpaspoort ontwikkeld. Voor u ligt nu ‘Veilig werken op hoogte: Werken in de infratechniek’.

Snelle, veilige toegang met een Easi-Dec 2m platform. Indien op een plat dak de afstand tussen dakrand en werkplek tenminste meter. Verplichtingen van de diverse partijen betreffende Veilig werken op daken is.