Veiligheid op de bouwplaats

De meeste arbeidsongevallen vinden plaats op de bouwplaats. Veilig en gezond werken is belangrijk. Iedereen wil aan het eind van de dag weer veilig en gezond naar huis en aan het eind .

De grootste risico’s in de bouw liggen op het gebied van:. U krijgt tips en aanwijzingen om de veiligheid van uw werknemers nog beter te waarborgen. De bouw is een bedrijfstak waar nog (te) veel ongevallen voorkomen.

Op bouwterreinen komen jaarlijks gemiddeld mensen om het leven.

Deze checklist bevat een serie vragen over algemene gevaren op kleine bouwlocaties. De lijst kan worden gebruikt als startpunt voor het bestuderen van . De Veiligheidsindex Bouw (VI) is een handig en simpel instrument om snel zelf de veiligheid op een BU- of Infrabouwplaats te meten. Dat is geen overbodige luxe nu op bouwplaatsen steeds meer.

Bouwers en opdrachtgevers doen er goed aan een convenant op te stellen om het aantal ongelukken buiten de hekken van een bouwplaats te . De meeste arbeidsongevallen vinden helaas nog altijd plaats op de bouwplaats; veiligheid is daarom een veel besproken onderwerp en verdient alle aandacht.

Uit de ongevallencijfers van de Inspectie SZW halverwege vorig jaar bleek het al: 20zou een rampjaar worden voor de veiligheid in de bouw. Sinds september 20is het FNV Bouw het meldpunt Veiligheid in de Bouw geopend. Volgens de Inspectie SZW is het aantal ongevallen . Veiligheid op de bouw is één van de belangrijkste prioriteiten. Om extra veiligheid op de bouwplaats te creëren, levert BetaGuard draadloze . Aan de hand van een inspectielijst loopt een veiligheidskundige van DIBEC de bouwplaats na om te controleren of er rekening gehouden wordt met de . In de eerste helft van 20is het aantal ernstige ongevallen in de bouw met procent toegenomen en het aantal dodelijke ongevallen zelfs . Uit onderzoek van de Inspectie en het Aanbestedingsinstituut blijkt, dat Veiligheid en Gezondheid tijdens het bouwproces vaak onvoldoende geregeld zijn. Ook volgend jaar zal de Inspectie SZW veel aandacht geven aan veiligheid in de bouw, meldt Bouwend Nederland.

Gedragscode Bewuste Bouwers Veiligheid op de bouwplaats. Opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. Een streng beleid moet de veiligheid op de bouwplaats zoveel mogelijk garanderen. De onderneming verlangt veel van aannemers en .