Vergunningen gemeente veldhoven

Voor het kappen van een boom binnen de bebouwde kom heeft u geen vergunning nodig, behalve als deze voorkomt op de lijst met beschermde bomen. Of iets anders aan uw omgeving veranderen . Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen?

Mogelijk heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen. Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, Gemeenteblad. Wilt u bouwplannen of bouwvergunningen inzien?

Of wilt u een tekening van uw woning bekijken?

In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) staat voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Wilt u driehoeksborden of reclameborden plaatsen? Dan heeft u een vergunning nodig van de gemeente.

Wmo, mantelzorg, vrijwilligers, Taxbus en Valyspas, Veldhoven aan tafel. Of benieuwd wat de gemeente van plan is in jouw omgeving? Bekijk alle vergunningen en andere bekendmakingen die voor Veldhoven zijn afgegeven.

De laatste opgevraagde vergunningen in de Gemeente Veldhoven (Noord-Brabant), gepublicieerd door lokale overheidsinstanties.