Werken op daken

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om de gevaren voor hun personeel bij het werken op daken zoveel mogelijk te beperken. Ook zelfstandig werkende personen . Werken op daken is een gevaarlijke activiteit, zo blijkt keer op keer.

Jaarlijks gebeuren er nog steeds talrijke ongevallen, . Het A-blad Hellende daken bevat aanbevelingen om de lichamelijke belasting en het risico van valgevaar voor de dakdekker hellende daken te beperken. In dit SBD-informatiebla integraal onderdeel van de Arbocatalogus Platte daken, worden de afspraken over de aanpak van valgevaar . Het werken op daken gebeurt zowel in nieuwbouwprojecten als bij onderhoud of renovatie, op zowel platte als hellende daken (een helling van 10° of meer).

Werken op hoogte brengt risico’s met zich mee. Er gelden verschillende risico’s bij het werken op hoogte. Met nieuwe app Dakpaspoort veilig het dak op. De keuze van de voorzieningen bij werken op daken, bordessen en werkvloeren. Mogelijke voorzieningen bij het werken op hoogte langs gevels en aan . Veilig werken op plat dak: lees in dit blog hoe je dat het beste kunt doen en hoe valbeveiliging hierin een rol speelt.

Op daken wordt het meeste gebruik gemaakt van valbeveiliging. Praktische alle daken hebben namelijk een valgevaar. Lees onze blogs over het werken op .