Werken op ladder vca

De stahoogte op de ladder is bij voorkeur maximaal meter, en in bepaalde. Het gebruik van een ladder mag als bijvoorbeeld de werkplek niet kan worden. In de werkvoorbereiding kijkt u of er beperkingen zijn voor het gebruiken van.

Wist jij bijvoorbeeld ook dat de Arbowet voorschrijft dat de ladder jaarlijks gekeurd moet worden? In dit blog lees je alles over veilig werken met . Veilig werken op een ladder: do’s en don’ts . Werken op hoogte brengt risico’s met zich mee.

Gebruik van arbeidsmiddelen voor werken op hoogte, zoals ladders, steigers en trappen. Bij werkzaamheden op een ladder worden strenge eisen gesteld aan de hoogte. Hier staat omschreven wat de regels zijn.

Ten aanzien van het werken op hoogte bestaat een uitgebreide regelgeving, zowel op. Indien in bepaalde situaties bij werken op hoogte wel een ladder als . Of bij de werkvoorbereiding in het uiterste geval voor de ladder als werkplek mag worden gekozen, wordt vooral bepaald op grond van de . Bij werken op hoogte is er valgevaar. De meest voorkomende ongevalscenario’s zijn hierbij vallen van daken, vloeren, ladders, trappen of steigers.

VCAnieuws, Praktijkinformatie over VCA en veilig werken.

Aan het gebruik van ladders en trappen worden in artikel 7.