Werken op platte daken

Permanente voorzieningen aanwezig bij dakranden en sparingen. Bij werken op hoogte is er een risico op valgevaar. Bij werkzaamheden op platte daken moet vallen worden voorkomen.

Het eerste wat ik doe als ik nieuwe veiligheidslijnen aanschaf, is deze extra inkorten. Dat geldt ook voor het werken op een plat dak. Veilig werken op plat dak: lees in dit blog hoe je dat het beste kunt doen en hoe valbeveiliging hierin een rol speelt.

Tijdens het werken op platte daken is er een aantal gevaren waarmee men reke-.

In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk. AANGELIJND WERKEN OP PLATTE DAKEN bij kortdurende werkzaamheden. Bij de keuze van de veiligheidsvoorzieningen voor platte daken zijn de. A-blad en Arbocatalogus Platte daken.

Tot 20kenden we het A-blad Platte daken. Hierin staan afspraken en aanbevelingen om in de platte dakenbranche teĀ . Model branche RIE Platte Daken. Werken op daken is een gevaarlijke activiteit, zo blijkt keer op keer.

U wilt meer weten over valbeveiliging op platte daken?