Wie mag stellingen keuren

Zover is het duidelijk, maar er is nog wel onduidelijkheid in de norm over wie de keuring mag uitvoeren. In ieder geval niet iemand uit eigen . Welke norm moet gehanteerd worden bij het keuren van magazijnstellingen?

Wie mag stellingkeuringen uitvoeren volgens de wet? Het mag duidelijk zijn dat bij de overweging tot aanschaf van gebruikte materialen dit alles ook niet uit het oog verloren mag worden. Ik zou graag deze stellingen willen laten keuren en de eventueel.

Wel aantekening maken door wie en wanneer een stelling gekeurd werd.

Er zijn veel meningen over wie mag keuren en wat er gekeurd moet worden,. De stelling is dan ook dat iedereen mag keuren, mits voldoende opgeleid. Cursus keuren magazijnstellingen en opslagsystemen volgen? Schrijf u nu in voor de eendaagse praktische cursus keuren magazijnstellingen van Ingenium!

De keuring van de stelling mag ook gebeuren door een keuringsorganisme zoals OCB. Het bouwen van steigers mag slechts worden opgedragen aan bedrijven die hierin zijn gespecialiseerd. De stellingen dienen te worden opgebouwd en geborgd volgens voorschrift leverancier.

De ingebruikname keuring is verplicht voor onderstaande stellingen . Waarom moeten uw stellingen regelmatig worden gekeurd?

Regelmatige keuringen en reparaties van uw stellingen zijn van essentieel belang voor .