Winddruk tabel

De winddruk is grofweg gelijk aan: Druk = ½ x (luchtdichtheid) x (windsnelheid)x (vormfactor). Onderstaande tabel geeft de windsnelheden weer met de daarbij horende winddruk per m². Winddruk op het ventilatiegordijn, .

NEN-EN 1999-1-Aluminium constructies. Windvormfactoren en belastingfactor. Pagina van – Bijlage: ““Tabel 1. A uit NEN 67–– Door wind veroorzaakte extreme waarde van de stuwdruk””.

Vormfactoren voor winddruk en windzuiging op daken, gevels en luifels. Aspecten van de windbelasting (uiterste grenstoestand). Voor de windbelasting kan de volgende tabel uitkomst bieden, maar natuurlijk is de hoogste waarde ook voor de traditioneel minder windgevoelige gebieden . NEN-EN 1991-1-4: Windbelasting (vervangt bijlage A van NEN6702:2007).

Ook is er een nieuwe tabel met stuwdrukwaarden. In de digitale gegevens van het jaarboek 18kom in de onderstaande tabel tegen.