Balkon vergroten vergunning

Nu erkend de Gemeente dit stuk balkon niet en zegt dat ik een omgevingsvergunning moet gaan aanvragen voor een dakterras. Heb ik een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig als ik wil gaan. Bijvoorbeeld het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw is uitgebreid van 2 .

Voor bouw en verbouw is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen bouwvergunning) nodig. Het vergroten van het balkon, wat aan onze woonkamer zit. Boven deze uitbouw hebben we ons balkon cm uit gebouw na toestemming van de.

Beste Paul, heb jij hier een vergunning voor moeten aanvragen?

Mijn vragen met betrekking tot deze balkonuitbreiding zijn:. Op basis waarvan wordt besloten of die vergunning wordt verleend? De vraag gaat over het vergroten van een balkon van een flat.

Een aanvraag voor omgevingvergunning voor het bouwen wordt ingediend . BalkonBreed is een totaaloplossing voor het vergroten van balkons. Wij zorgen voor ontwerp, vergunning, productie, montage en nazorg. Een balkon kan de oplossing zijn om een buitenruimte bij je appartement of huis te maken ook al moet je voor de constructie, vergunning en . Een overzicht van de veel gestelde vragen over vergunningvrij bouwen is hier onder te vinden. De vragen zijn beantwoord door verschillende partijen zoals de . Definitie balkon: stuk vloer boven de gron dat uit een huis steekt, met een hek eromheen.

Dakterras: een terras op een platdak met een . U maakt van twee ramen één groot raam, vervangt de openslaande deuren door . Voor een aantal bouwwerkzaamheden hebt u altijd een vergunning nodig, bijvoorbeeld voor een dakterras, een dakopbouw, een balkon en een wijziging in de . Dan vraagt u toestemming voor uw bouw- en milieuactiviteiten met de omgevingsvergunning. In sommige gevallen hebt u ook nog andere vergunningen nodig. Wilt u gaan bouwen of verbouwen, een monument wijzigen, een boom kappen of een inrit maken? Kijk dan of u een omgevingsvergunning . Via het Omgevingsloket online kunt u meerdere activiteiten zoals bouwen, slopen en kappen in één keer regelen.

U vraagt hiervoor een omgevingsvergunning . Een bouwvergunning heet tegenwoordig omgevingsvergunning. Voor de bouw van een balkon tot m² is een meestal een lichte bouwvergunning nodig. Eerder aangevraagde offertes voor: bestaand balkon vergroten. Tevens bestaand hekwerk vervangen aan de nieuwe situatie, kosten vergunningen, et cetera). Een groot aantal (ver)bouwwerkzaamheden is vergunningsvrij.

Het is mogelijk dat u geen omgevingsvergunning nodig heeft. Gaat het om een hekwerk rondom een balkon of dakterras dat bedoeld is als.