Bestemmingsplan veldhoven

Een overzicht van de bestemmingsplannen van de gemeente Veldhoven. Het nieuwe bestemmingsplan ‘Veldhoven-Noord’ omvat het noordelijke deel van de kern Veldhoven, bestaande uit het gebied de Berkt en de wijken Heikant, .

Inwoners en ondernemersOverzichtBouwen en wonenBestemmingsplannenBestemmingsplannen, overzichtVeldhoven-dorp 2017 . Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Veldhoven. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. De laatste bestemmingsplannen uit de Gemeente Veldhoven in een overzicht met daarbij alle behorende documenten.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het vastgestelde bestemmingsplan ‘Veldhoven-Noor herziening Linde 11′ na uitspraak van . Veldhoven Noord’ van de gemeente Veldhoven. Terinzagelegging en informatieavonden bestemmingsplan Kempenbaan West. Begin november organiseert gemeente Veldhoven twee . Bestemmingsplan Oude Kerkstraat Veldhoven.

Vooraankondiging bestemmingsplan’Oerle, herziening Oude Kerkstraat 16′. Bestemmingsplan Herziening Afrit Veldhoven A67. Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor een gedeelte van de . BP00069-030 Veldhoven-dorp 201 Veldhoven, ontwerp, bestemmingsplan.

BP00035-040 Baetsen, Veldhoven, vastgesteld . Voorlopige planning en bestemmingsplan procedure. De gemeente Veldhoven wil in het gebied Veldhoven-West een bouwlocatie. Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Veldhoven 15′ van de gemeente ‘Hilvarenbeek’; . De betrokken overheidsinstantie is Gemeente Veldhoven en is gevestigd op Meiveld te Veldhoven. Groene vingers, de trots van Veldhoven… je komt ze in vele plannen tegen. Bestemmingsplan ‘Veldhoven-Noor eerste herzie- ning’;.

Eerste wijziging Legesverordening 2015;. Op ons verzoek heeft de gemeente Veldhoven een procedure gestart om het bestemmingsplan te herzien, zodat uitvoering van ons plan mogelijk is. Gemeente Veldhoven niet voornemens is om voor. Wilt u een aanvraag planschade indienen in Veldhoven? Door een nieuw bestemmingsplan wordt bijvoorbeeld in de gemeente Veldhoven een nieuwe . Als je schade lijdt als gevolg van een nieuw bestemmingsplan, kun je een verzoek om tegemoetkoming in planschade indienen bij het . Er komen definitief een hotel en twaalf lodges op het terrein van recreatiebedrijf ‘t Witven.

Het bestemmingsplan dat de nieuwbouw mogelijk . Brabant en de gemeente Veldhoven over de afstemming van de . Gemeentebestuur Veldhoven, 1946-1979 . Veldhoven Noord gemeente Veldhoven status: ontwerp datunovember 20projectnummer: R. Bestemming Bij de gemeente Veldhoven valt het onderhavige onroerend goed thans in het bestemmingsplan “D’ Ekker” en is vastgesteld in 2005. Er is voor elke kern binnen de gemeente een bestemmingsplan vastgesteld en er. Herontwikkelingslocatie Veldhoven (Zandoerle), Van Der Heijden.

Het vigerende bestemmingsplan betreft het plan “Zandoerle en Heers Westervelden”.