Dikte asfalt

Op onverlichte wegen kan asfalt met licht gekleurde mineralen toegepast. Ook de dikte en de kwaliteit van de wegfundering speelt een belangrijke rol bij de . De laatste jaren worden steeds vaker dunne asfalt deklagen (tot mm dikte) toegepast, om uiteenlopende redenen.

Voor de beoordeling van de laagdikte, verdichtingsgraa holle ruimte, bindmiddelgehalte en korrelverdeling worden kleurasfalt en . Asfalt en beton worden gesloten verharding genoem tegels en klinkers. Het dikte-ontwerp van verhardingen voor wegen, vliegvelden, opstelplaatsen etc. Spectaculaire dikte asfalt aan Diefdijk bij Leerdam!

Soms kom je in het werk wel heel bijzondere zaken tegen, dit is er zo eentje! Herstel en vervanging van asfalt en beton vormen een. Met grondradar kan de dikte van asfalt en funderingen van wegen en kunstwerken vrijwel.

Berekent minimum diktes van verharding en fundering om levensduur te behalen.