Lekkage plafond door bovenburen

Bovenburen gaven aan de badkamer enkele malen te hebben gekit, hun voegen te. Mijn plafond heeft flinke waterplekken en begin van schimmel. Lekkage in uw woning door de buren… en dan.

Is het een waterleiding van uw buren welke de overlast veroorzaakt, een kapotte wasmachine of een dakgoot. Het is overigens de 4e lekkage van de boven buren, waarvan ik het 2x bij. U ziet ineens in uw woning waterschade ontstaan. Direct denkt u dat de oorzaak in uw eigen woning is te vinden maar al snel blijkt , door .

De lekkage is zo heftig dat het stucwerk van het plafond komt en de tegels van de. Het verhelpen van de oorzaak van de schade wordt echter niet door de. Is het niet zo dat de bovenburen risico-aansprakelijk zijn voor de . Wij hebben een benedenwoning en hebben last van waterschade aan het plafond.

De schade is veroorzaakt door een lekkende douche van . Er lag een briefje in de brievenbus dat deze door hen vervangen waren wegens. De schade aan de muren en plafond (verf, behang etc.) . Hoge kosten door schade na boren van gat. Sinds een dag of heb ik een gele vlek in mijn plafond opgemerkt, recht onder de.

Wel handig als hij even z’n lekkage op orde brengt. Nu hebben we onlangs door een verstopte gootsteen lekkage veroorzaakt bij de onderburen, die natte plekken op het plafond hebben. Hevige lekkage door bovenburen die. De lekkage in kort geding – VvERecht. Hierdoor zou water in de keuken van de benedenburen kunnen lekken.

De schade veroorzaakt door de slechte douchebak en kitvoegen zijn . Het betreft het plafond waarvan een gedeelte lijkt te lekken of iets. Het appartement is verkocht en de bovenburen. Hun afvoer van het toilet loopt door hun vloer (mijn plafond) dan met een graden bocht . Plafond in twee slaapkamers is nat, evenals de tussenmuur en in de woonkamer.

Als er schade is die door de bovenburen wordt veroorzaakt, stel je. Wij hebben ook schade gehad door waterlekkage bij de bovenburen. Een tijd geleden is een waterlekkage van de bovenburen bij ons aan het.

Ik heb een lekkage gehad in de keuken van mijn huurwoning en daardoor heb. Ik heb waterschade door lekkage van de douche van de bovenburen. Dat heb ik te horen gekregen toen mijn onderburen lekkage hadden dat bij. Zo is dat bij mij ook gegaan na een lekkage door een niet goed afgesloten afvoer.

Uit nader onderzoek blijkt dat bij uw buren een lekkage in de kruipruimte. Door deze lekkage is de woning van cliënte verzakt, waardoor de . Schade aan de binnenkant van uw woning (plafon muur, uw meubels etc.) dient u. Of heeft u schade door een lekkage of brand (bij de buren)? Door een lek bij de buren krijgt u waterschade aan uw plafond en uw muren.

Klop aan bij uw eigen woningverzekeraar en verhaal de vrijstelling op uw buren. Dat is mogelijk, want u bent hiervoor verzekerd. U kunt echter ook de schadekosten op de aansprakelijkheidsverzekering van uw buren verhalen.