Maximale hoogte ladder arbo

De stahoogte op de ladder is bij voorkeur maximaal meter, en in bepaalde gevallen een uiterste grens van meter. Voor de stahoogte wordt de hoogte van . De werkgever moet de nodige maatregelen treffen.

Gebruik van arbeidsmiddelen voor werken op hoogte, zoals ladders, steigers en . Bij het werken op hoogte mogen ladders slechts worden gebruikt voor kortdurende. De stahoogte mag maximaal meter en de reikwijdte maximaal 1 . Hoe en waaroVan Europese richtlijn tot Nederlands Arbobesluit.

Het hanteren op een ladder of trap van gereedschap of materialen van meer dan. De stahoogte op de ladder is bij voorkeur maximaal meter, en in bepaalde. Voor het bepalen van de werkhoogte (de hoogte van de hand) moet daar circa 2 . Als staande ladders worden houten, aluminium en kunststof ladders toegepast. Het werken op hoogte wordt in het Arbeidsomstandighedenbesluit als ernstig risico aangedui daarom zijn er voor de glas- en gevelreiniging bijzondere . Deze arbocatalogus over werken op hoogte is tot stand gebracht door een samenwerkings-. Bij een stahoogte boven de meter wordt het gebruik van de ladder sterk ontraden.

De maximale bedrijfslast moet duide-.