Uniforce dba

Door de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) vanaf mei 20ontstaat er een nieuw systeem van overeenkomstenĀ . Met de ondernemersvorm van Uniforce, de DUBV, kun je werken. Wat Uniforce onderscheidt in de markt?

Ook na invoering van de Wet DBA biedt het Uniforce concept zekerheid aan de zelfstandig professional, opdrachtgever en de intermediair. Een vraag uit de praktijk: biedt de zogeheten Uniforce-constructie soelaas? De eerste vraag is: waarvoor zou die Uniforce-constructie een.

Sinds de Wet DBA kan de fiscus ook verhaal nemen op de opdrachtgever.

Een BV als oplossing om niet onder de Wet DBA te vallen? Piet de Bondt, directeur van Uniforce, prikt die illusie door. Het werken met een BV in relatie tot de Wet DBA blijft vragen oproepen en heeft zelfs geleid tot Kamervragen.

Het duurt niet lang of de mazen in de nieuwe wet DBA zullen zijn gevonden. Na wat zoekwerk kwam ik uit op de Uniforce constructie als mogelijke. Mijn vraag is dus: wat is jullie mening over het wet DBA proof zijn vanĀ .